3. Делокруг послова ЈКП "Информатика" Нови Сад?

ЈКП "Информатика" Нови Сад врши наплату комунално-стамбених услуга по Одлуци о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга. Поверене послове ЈКП „Информатика“ Нови Сад обавља у своје име, а за рачун јавних, јавно-комуналних и других предузећа.