3. Rozsah podnikania VKP Informatika Nový Sad?

VKP Informatika Nový Sad účtuje za komunálno-bytové služby podľa Rozhodnutia o jednotnom zbere komunálno-bytových a iných služieb. VKP Informatika Nový Sad vykonáva zverené úlohy vo vlastnom mene a v mene verejných, verejnoprospešných a iných spoločností.