11. Зашто имам увећан рачун за потрошену хладну воду у односу на претходни рачун?

Постоји више разлога за такав случај: очитавање мерног уређаја показује повећану потрошњу, могуће је да постоји хаварија инсталација, неправилно евидентиран број чланова домаћинства који учествују у расподели трошкова исл. Важно је напоменути да неправилно пријављен број чланова домаћинства знатно утиче на износ задужења за потрошњу хладне воде (рачун углавном буде већи). Исто тако је важно да проверите и кућне инсталације и на време отклоните евентуална цурења славина, вентила  и водокотлића како би се спречила прекомерна потрошња воде.