11. Prečo mám zvýšený účet za použitú studenú vodu v porovnaní s predchádzajúcim účtom?

Dôvodov pre takýto prípad je viacero: odčítanie meracieho zariadenia ukazuje zvýšenú spotrebu, je možné, že došlo k poruche inštalácie, nesprávne zaznamenaný počet členov domácnosti, ktorí sa podieľajú na rozdeľovaní nákladov a pod. Je dôležité si uvedomiť, že nesprávne vykázaný počet členov domácnosti výrazne ovplyvňuje výšku dlhu za spotrebu studenej vody (účet býva vyšší). Dôležité je tiež skontrolovať domové inštalácie a včas odstrániť prípadné netesnosti kohútikov, ventilov a nádržiek, aby sa predišlo nadmernej spotrebe vody.