УКУ -Укупно

Ознака услуге УКУ
Назив услуге Укупно
Опис и начин обрачуна

Представља збир износа свих услуга на рачуну.