14. Čo je potrebné z dokumentácie pre zmenu údajov o vlastníkovi bytu/obchodných priestoroch a ako môžem predložiť potrebnú dokumentáciu?

Je potrebné predložiť fotokópiu dokladu, teda právneho základu zmeny údajov o vlastníkovi bytu alebo prevádzkarne (rozhodnutie o dedičskom pojednávaní, výpis zo zápisu v katastri, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a pod.). Dokumentáciu odovzdávate: osobne prostredníctvom podateľne VKP Informatika Nový Sad Bulevar Cara Lazara 3 v pracovných dňoch od 07.00 do 14.00 s vyplnenou Žiadosťou o zmenu vlastníka/užívateľa priestoru (napr. zaslaním odkazu na dokument) alebo naskenované prostredníctvom emailu: stanovi@nsinfo.co.rs (ak zadávate zmenu údajov pre bytový priestor) a lokali@nsinfo.co.rs (ak zadávate zmenu údajov pre obchodné priestory).