12. Zašto imam dve stavke hladne vode na računu?

Obračun za troškove potrošnje hladne vode na računu je uvek predstavlejn u jedinstvenom iznosu na računu objedinjene naplate. U slučajevima kada je očitana prekomerna potrošnja na poleđini računa je prikazan način obračuna sa tkz. blok tarifom.  Procenjno je da je racionalna potrošnja hladne vode  5m3 po članu domaćinstva. Ako je očitano više potrošene vode od racionalne potrošnje obračunava se blok tarifa, odnosno obračunava se veća cena vode za svaki kubik prekomerne potrošnje. Takav obračun prikazan je na poleđini računa kroz dva obračuna po različitim cenama usluge.

Na primer: očitano  stanje vodomera prikazuje da je potrošeno 5,3 m3 u obračunskom periodu. U stanu je prijavljen 1 član domaćinstva. Obračun će prikazivati dve stavke: 5m3 po redovnoj ceni (redovna potrošnja za 1 člana)  i 0,3 po uvećanoj ceni (blok tarifa – cena uslige za prekomernu potrošnju). Ukupan iznos je prikazan na prednjoj strani računa, a na poleđini je prikazan obračun po različitim tarifama usluge.