12. Prečo mám na účte dve položky studená voda?

Kalkulácia nákladov na spotrebu studenej vody na faktúre je na jednotnej zbernej faktúre uvedená vždy v jednej sume. V prípadoch, keď je odčítaná nadmerná spotreba, z opačnej strany faktúry je uvedená metóda výpočtu s tzv. blokovou tarifou. Odhaduje sa, že racionálna spotreba studenej vody je 5 m3 na člena domácnosti.

Ak sa odčíta viac spotrebovanej vody ako racionálna spotreba, počíta sa blok tarifa, teda za každý meter kubický nadmernej spotreby sa rozpočítava vyššia cena vody. Takýto účet je uvedený na zadnej strane účtu prostredníctvom dvoch účtov za rôzne ceny služieb. Napríklad: odčítaný stav vodomeru ukazuje, že v zúčtovacom období bolo spotrebovaných 5,3 m3. V byte je prihlásený 1 člen domácnosti. Výpočet ukáže dve položky:

5m3 v bežnej cene (pravidelný odber pre 1 člena) a 0,3 pri zvýšenej cene (bloková tarifa – cena služby za nadmerný odber). Celková suma je uvedená na prednej strane faktúry a na zadnej strane je výpočet pre rôzne tarify služieb.