5. Na koji način se vrši obračun troškova komunalno-stambenih usluga?

Odlukom o objedinjenoj naplati Skupšine Grada Novog Sada određeno je da se usluge i proizvodi javnih i javno-komunalnih preduzeća kojima je osnivač Grad Novi Sad obračunavaju na sledeći način:

  • po broju prijavljenih članova domaćinstva (potrošnja hladne vode, energija za pripremu potrošene tople vode, potrošnja zajedničke struje i odnošenje i deponovanje otpada
  • množenjem jedinične cene usluge po metru kvadratnom sa evidentiranom površinom prostora (grejanje, usluga dimničarine, deratizacija i dezinsekcija)

Obračun troškova za upravljanje, tekuće i investiciono održavanje zgrade zavisi od Odluka stanara u Stambenoj zajednici a raspodela može biti po posebnom delu (stan, poslovni prostor, garaža,…) ili po evidentiranoj površini (u metrima kvadratnim).