3. Delokrug poslova JKP "Informatika" Novi Sad?

JKP "Informatika" Novi Sad vrši naplatu komunalno-stambenih usluga po Odluci o objedinjenoj naplati komunalno-stambenih i drugih usluga. Poverene poslove JKP „Informatika“ Novi Sad obavlja u svoje ime, a za račun javnih, javno-komunalnih i drugih preduzeća.