Услуга одржавања опреме за ковертирање докумената ООНСКПУ ЈН 03/16 ОП