Рачун за месец октобар 2018. године 

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец октобар 2018. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 163.157 рачуна за стамбене просторе и 11.284 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 10.2015. до 09.2018. и за пословне просторе је од 10.2015. до 09.2018. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 682 ( 892 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.