Рачун за месец март 2018. године | ЈКП Информатика

Рачун за месец март 2018. године

 

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец март 2018. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 162.009  рачуна за стамбене просторе и 11.359 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 03.2015. до 02.2018. и за пословне просторе је од 03.2015. до 02.2018. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 656 ( 868 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.