Рачун за месец април 2018. године | ЈКП Информатика

Рачун за месец април 2018. године

 

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец април 2018. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 162.042  рачуна за стамбене просторе и 11.350 рачуна за пословне просторе.
 
Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 04.2015. до 03.2018. и за пословне просторе је од 04.2015. до 03.2018. године.
 
У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 736 ( 867 мин.број бодова).
 
Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.