Превентивно одржавање активне мрежне опреме, ЈН 50/19 МВ