УПД-Чланарина за Удружење предузетника

Ознака услуге УПД
Назив услуге Чланарина за Удружење предузетника
Опис и начин обрачуна

За утврђен износ чланарине задужује правно лице (без обзира колико пословних простора користи). 

Корисник уплате Удружење предузетника
Цена

200,00 динара

Share