УГО-Чланарина за Удружење угоститеља

Ознака услуге УГО
Назив услуге Чланарина за Удружење угоститеља
Опис и начин обрачуна

За утврђен износ чланарине обвезник се задужује по просторној јединици.

Корисник уплате Удружење угоститеља
Цена

529,50 динара

Share