ПУК-Помоћ у кући Согаз - Ђенерали Осигурање Србија

Ознака услуге ПУК
Назив услуге Помоћ у кући Согаз - Ђенерали Осигурање Србија
Корисник уплате Ђенерали Осигурање Србија Београд, Согаз а.д.о. Нови Сад
Цена

154,00 дин. по стану за физичка лица
169,30 дин. по стану за правна лица – кориснике стамбених простора

Документи
Share