ХИД-Текуће одржавање хидро уређаја

Ознака услуге ХИД
Назив услуге Текуће одржавање хидро уређаја
Опис и начин обрачуна

Задужења текућег одржавања хидро уређаја обрачунавају се на основу уговора између скупштине стамбене заједнице и фирме која се бави одржавањем хидро уређаја. Начин расподеле задужења утврђује се Одлуком скупштине стамбене заједнице (у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр.104/2016 и чланом 5. Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова Сл. Гласник РС бр. 43/93). Ова Одлука доноси се већином гласова чланова скупштине стамбене заједнице или у складу са правилима власника.

Корисник уплате Фирма која врши текуће одржавање хидро уређаја по уговору.
Цена

Цена је дефинисана уговором.

Share