Пасивнa мрежнa опремa за радове уз ЈКП Топлана Нови Сад, ЈН 21/20 ОП