ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОПОМЕНЕ

Oбавештавамо кориснике комунално – стамбених услуга да смо  физичким лицима корисницима стамбеног простора послали опомене   због неизмирених   дуговања за период  од августа 2020. године до фебруара 2021. године.  Рок за измирење дуга по опомени је 31.08.2021. године.

 

Опомене бившим корисницима   стамбеног простора за дуг из периода септембар 2020. - јун 2021. године биће експедоване  25. августа 2021. године  са роком плаћања 15.09.2021 године. 

 

Опомене правним лицима и предузетницима  ће бити послате у октобру  2021. године, о чему ћемо благовремено обавестити  јавност.

 

ЈКП „Информатика”, подсећа  кориснике да уколико имају дуговања и уколико су добили опомену, измире своја дуговања у предвиђеном року,  како би избегли трошкове принудне наплате дуга у поступку који ће спровести надлежни јавни извршитељ.

Такође, подсећамо кориснике на могућност закључења Споразума о исплати дуга на рате. О  прецизнијим  условима за  закључење Споразума можете се информисати лично у седишту предузећа на адреси Нови Сад, Бул. цара Лазара 3, телефонски бесплатним позивом на број  0800 222 021 или електронским путем на мејл адресу: moji.racuni @nsinfo.co.rs.