Обавештење о опоменама 

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА корисници стамбеног простора, дуг из периода 2018/4-2018/11:

 

Опомене

Рок плаћања по опомени

Захтев комори јавних извршитеља

Подношење предлога за извршење

14.3.2019.

29.3.2019.

„села“ 4.4.2019.

 

„град“ 5.4.2019.

„села“ 9. и 10.4.2019.

 

„град“ 11. и 12.4.2019.

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА корисници пословног простора, дуг из периода 2018/4-2018/11:

 

Опомене

Рок плаћања по опомени

Захтев комори јавних извршитеља

Подношење предлога за извршење

18.3.2019.

5.4.2019.

15.4.2019.

17.4.2019.

 

ПРАВНА ЛИЦА и ПР корисници стамбеног простора, дуг из периода 2016/4-2018/11:

 

Опомене

Рок плаћања по опомени

Захтев комори јавних извршитеља

Подношење предлога за извршење

20.3.2019.

8.4.2019.

18.4.2019.

19.4.2019.

 

ПРАВНА ЛИЦА и ПР корисници пословног простора, дуг из периода 2016/4-2018/11:

 

Опомене

Рок плаћања по опомени

Захтев комори јавних извршитеља

Подношење предлога за извршење

21.3.2019.

8.4.2019.

7.5.2019.

8, 9. и 10.5.2019.

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА корисници стамбеног простора са пребивалиштем ван Новог Сада,  дуг из периода 2018/4-2018/11

 

Опомене

Рок плаћања по опомени

Захтев комори јавних извршитеља

Подношење предлога за извршење

26.3.2019.

19.4.2019.

14.5.2019.

15.5.2019.

 

Уколико неки корисник има закључен споразум о исплати дуга и поштује га, нећемо га опомињати.