INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC МАRЕC 2022

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac marec 2022 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 175.383 účtov pre bytové priestory a 11 096 účtov pre obchodné priestory. Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 03/2021 do 01/2022 a pre obchodné priestory od 03/2019 do 01/2022.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 287(1277 min. počet bodov). Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.