Kamere sa pripadajućom opremom za izgradnju sistema video nadzora, JN 28/20 OP