Набавка аутомобила за рад на терену путем петогодишњег уговора, ЈН 21/17 ОП