Microsoft лиценцирање путем трогодишњег уговора ЈН 06/17 ОП | ЈКП Информатика

Microsoft лиценцирање путем трогодишњег уговора ЈН 06/17 ОП