Microsoft лиценцирање путем трогодишњег уговора ЈН 06/17 ОП