ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец септембар 2022. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 178.181  рачуна за стамбене просторе и 11.059 рачуна за пословне просторе.
 
 
 
Период за обрачун камате: за стамбене просторе је  од  09/2021 до 07/2022 и за пословне просторе је од 09/2019 до 07/2022 године.
 
 
 
У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 280 1332 мин. број бодова).
 
 
Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна.