ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2020

 

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  мај 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 167.397  рачуна за стамбене просторе и 11.083 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 05/2019 до 03/2020 и за пословне просторе је од 05/2017 до 03/2020 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 263 ( 1039 мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.