ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2019

 

 

    

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  мај 2019. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 164.847 рачуна за стамбене просторе и 11.243 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 5/2018 до 3/2019 . и за пословне просторе је од 5/2016 до 4/2019 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 483 ( 940 мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.