ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2021. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец јун 2021. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 171.603 рачуна за стамбене просторе и 10.986 рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од  06/2018 до 05/2021 и за пословне просторе је од 06/2018 до 05/2021 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 235 ( 1181 мин. број бодова).

 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.