ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2021

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец јануар 2021. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 169.844 рачуна за стамбене просторе и 11.044 рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од  01/2018 до 12/2020 и за пословне просторе је од 01/2018 до 12/2020 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 224( 1119 мин. број бодова).

 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.