ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец фебруар 2021. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 170.104 рачуна за стамбене просторе и 11.019 рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од  02/2018 до 01/2020 и за пословне просторе је од 02/2018 до 01/2020 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 284( 1130 мин. број бодова).

 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.