ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец децембар 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 169.600  рачуна за стамбене просторе и 11.062 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 12/2017 до 11/2020 и за пословне просторе је од 12/2017 до 11/2020 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 236( 1106 мин. број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.