ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  април 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 167.367  рачуна за стамбене просторе и 11.106 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 04/2019 до 02/2020 и за пословне просторе је од 04/2017 до 02/2020 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 125 ( 1032 мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.