ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  април 2019. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 164.640  рачуна за стамбене просторе и 11.218  рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 4/2018 до 2/2019 . и за пословне просторе је од 4/2016 до 2/2019 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 600 ( 932 мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.