15. Имам информацију о преплати на рачуну. Коме да се обратим?

Уколико постоји информација о преплати на рачуну можете на шалтерима рекламација и информација у пословницама ЈКП “Информатика” Нови Сад извршити проверу уплаћених рачуна. Запослени ће вас упутити на надлежну службу која ће решавати утврђену преплату.
 
Информације  о преплати на рачуну за просторе стамбене намене можете добити и на контакт телефон 021 4895 061, а за информације о преплати за просторе пословне намене можете добити и на контакт телефон 021 4895 086.