ИНФОРМАЦИЇ О ФОРМОВАНЮ РАХУНКОХ ЗА МЕШАЦ Юлий 2022. РОКУ

Обробок рахункох обєдинєного наплацованя комунално-квартельних услугох за мешац Юлий 2022. року закончени. У дистрибуциї ше найду 176.685 рахунки за квартельни простори и 11.033 рахунки за дїловни простори.

Период за обрахунок камати: за квартельни простори  од  07/2021. по 05/2022. и за дїловни простори од 07/2019. по 05/2022. рок.

 У акциї Белава домашня рачуналька число ошлєбодзених обовязнїкох у тим мешацу 235 (1315 мин. число бодох).

Зоз Заключеньом Скупштини Городу Нового Саду з октобра 2011. року, Новосадяном хтори поряднє вимирюю свойо обовязки ґу Городскей комуналней системи оможлївене ошлєбодзенє од плаценя цалей обовязки єдномешачного рахунку.