INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC Júl 2022

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Júl 2022 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 176.685 účtov pre bytové priestory a 11.033  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 07/2021 do 05/2022 a pre obchodné priestory od 07/2019 do 05/2022.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 235 (1315 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.