1. ХТОРИ КОМУНАЛНО-КВАРТЕЛЬНИ УСЛУГИ И НАДОПОЛНЄНЯ ШЕ ПЛАЦИ ПРЕЙҐ РАХУНКУ ОБЄДИНЄНОГО НАПЛАЦОВАНЯ?

Одвит:

Прейґ рахунку обєдинєного наплацованя ше плаци надополнєня за дзепоєдни зоз шлїдуюцих услугох:

  • потрошену воду и одводзенє одрутних водох (ознака на рахунку ХЛВ)
  • зогриванє просторийох (ознака на рахунку ГРЕ , ГРС, ГЗП, ГРЗ)
  • пририхтованє цеплей потрошней води (ознака на рахунку ТПВ)
  • зберанє, транспортованє и одкладанє одпаду (ознака на рахунку ЧИС)
  • дезинсекция и дератизация (ознака на рахунку ДЕР)
  • коминярски услуги и чисценє вентилацийних отворох (ознака на рахунку ДИМ)
  • потрошену електричну енерґию за ошвиценє заєднїцких просторийох и погон заєднїцких пошореньох у квартельних будинкох (ознака на рахунку СТР)
  • закупнїна квартельох у власносци городу Нового Саду (ознака на рахунку ЗАК)
  • управяня зоз квартельну заєднїцу и зберанє пенєжних средствох за чечуце и инвестицийне отримованє будинкох (ознака на рахунку СКУ)
  • чечуце и инвестицийне отримованє квартельних будинкох по контракту (ознаки на рахунку ОДФ, ОДК, ОДВ, ОДД, ХИД, ХИГ)

 

Надпомнуце: Обрахунок комунално-квартельних услугох приказани на каждим рахунку обєдинєного наплацованя одноши ше на услуги хтори зробени за мешац за хтори рахунок видати.

Детальнєйше пояшнєнє услугох (сервисох) можеце найсц на сайту нашого подприємства. На боку Шицко о рахунку з падаюцого мения виберце Пояшнєнє сервису.