1. AKÉ KOMUNÁLNO-BYTOVÉ SLUŽBY A POPLATKY SA PLATIA PROSTREDNÍCTVOM JEDNOTNÉHO ZBERNÉHO ÚČTU?

Odpoveď:

Prostredníctvom jednotného zberného účtu sa platia niektoré z nasledujúcich služieb:

  • použitá voda a likvidácia odpadových vôd (označenie na účte HLV)
  • vykurovanie priestorov (označenie na účte GRE, GRS, GZP, GRZ)
  • príprava teplej pitnej vody (označenie na účte TPV)
  • zber a likvidácia odpadu (označenie na faktúre ČIS)
  • dezinsekcia a deratizácia (označenie na účte DER)
  • kominárstvo a čistenie vetracích otvorov (označenie na účte DIM)
  • spotrebovaná elektrina na osvetlenie spoločných priestorov a prevádzku spoločných zariadení v bytových domoch (označenie na účte STR)
  • prenájom bytov vo vlastníctve mesta Nový Sad (označenie na účte ZAK)
  • správa bytového spoločenstva a získavanie finančných prostriedkov na bežnú a investičnú údržbu budov (označenie na účte SKU)
  • bežná a investičná údržba bytových domov podľa zmluvy (označenia na účte sú ODF, ODK, ODV, ODD, HID, HIG)

 

Poznámka: Výpočet komunálnych a bytových služieb uvedený na každom jednotnom zbernom účte sa vzťahuje na vykonané služby za mesiac, za ktorý bola faktúra vystavená.

Podrobnejšie vysvetlenie služieb (servisu) nájdete na stránke našej spoločnosti. Na stránke Všetko o účte vyberte z rozbaľovacej ponuky Vysvetlenie služby.