Informacioni sistemi i softverska rešenja za javna i javna komunalna preduzeća

Crveni krst

 • Evidencija korisnika pomoći

Centar za socijalni rad

 • Evidencija smeštaja u ustanove socijalne zaštite

PU Radosno detinjstvo

 • Poslovni sistem boravka dece u predškolskim ustanovama
 • Obračun zarada
 • Evidencija kadrova

JGSP "Novi Sad"

 • Poslovni sistem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća

JP SPC "Vojvodina"

 • Knjigovodstveni sistem
 • Obračun zarada
 • Evidencija kadrova

Delovodnik JKP Čistoća

 • Obračun zarada
 • Evidencija kadrova