2. Ko je dužan da plaća račun objedinjene naplate?

Račun objedinjene naplate dužni su da plaćaju korisnici: stanova u stambenim zgradama, porodičnih stambenih zgrada (kuća), poslovnih prostora, garaža i garažnih mesta.