2. Kto je povinný platiť jednotný zberný účet?

Jednotný zberný účet povinní sú platiť užívatelia za: byty v bytových domoch, rodinných domoch na bývanie (domy), prevádzkarne, garáže a garážové státia.