Извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину