Информациони систем ЈКП Информатика

Омогућава аутоматизацију процеса у оквиру ЈКП Информатика, и обухвата:

  • књиговодствено-пословни информациони систем
  • пословни систем обједињене наплате за физичка лица
  • пословни систем обједињене наплате за правна лица