ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец април 2022. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 175.686 рачуна за стамбене просторе и 11.081 рачуна за пословне просторе.
 
 
 
Период за обрачун камате: за стамбене просторе је  од  04/2021 до 02/2022 и за пословне просторе је од 04/2019 до 02/2022 године.
 
 
 
У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 312 1283 мин. број бодова).
 
 
Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна.