9. На яки способ можем уложиц рекламацию на рахунок?

Рекламацию на рахунок можеце уложиц (виявиц) на шалтеру рекламацийох и информацийох у дїловнїцох (експозитурох) ЯКП "Информатика" на шлїдуюцих адресох:

  • Булевар цара Лазара ч. 3
  • Булевар ошлєбодзеня ч. 38
  • Булевар Слободана Йовановича ч. 15.

Исте можеце зробиц на даєден зоз шлїдуюцих способох: з воланьом Контакт-центру на число: 0800 222 021 и 021 4895 015 прейґ и-мейлу: moji.racuni@nsinfo.co.rs з писану пригварку хтору доручуєце по пошти або особнє доручице на Писарнїцу ЯКП "Информатика," Булевар цара Лазара число 3.