Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2015. godinu