Будите повезани (Online) кроз Нови Сад

Заједнички пројекат Града Новог Сада и ЈКП „Информатика“Нови Сад, захваљујући којем су Новосађани добили прилику да од 01.12.2017. године бесплатно користе бежични интернет на 34 локације, реализује се тако што се на прометне и туристички значајне локације постављају приступне тачке (Access Point) бежичног преноса, које се даље повезују на постојећу оптичку телекомуникациону инфраструктуру града Новог Сада.

Отворена мрежа бежичног приступа представља логично надовезивање на мрежу електронских комуникација града Новог Сада, и потребу, како грађана Новог Сада тако и туриста, за приступом ка светском систему умрежених рачунарских мрежа, интернету.

Назив мреже (ssid): Evropska prestonica kulture 2021

 

Слика која је до јуче изгледала као привилегија неких западно европских градова: кафићи, клупе и паркови пуни људи који са својих лаптопова размењују вести са пријатељима са свих крајева света, постала је свакодневна новосадска слика. Бежични интернет је свакако и битна ставка у туристичкој понуди града, посебно када су у питању пословни и конгресни туризам, али и фестивалски садржаји, спортска такмичења и друге манифестације.

Бежични интернет под ведрим новосадским небом је резултат раније постављеног пројекта, односно оптичке комуналне инфраструктуре града. Ова инфраструктура део је телекомуникационог система града Новог Сада, чија је изградња, одржавање и сервисирање у надлежности ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Телекомуникациони систем града и ЈКП „Информатика“ Нови Сад  јединствени су по много чему, али оно што их свакако издваја је жеља да техничке и информатичке алате доведу у службу грађана, њиховог бољег и хуманијег живљења. Захваљујући овом напору Нови Сад је јединствен град у држави, једини који у овом тренутку располаже инфраструктуром која доприноси модерном функционисању читавог града.

Приступне тачке WiFi - бесплатан интернет :

Пeтрoвaрaдинскa тврђaвa

1.            Плaтo испрeд Mузeja грaдa Нoвoг Сaдa

2.            Teрaсa – код сата

3.            Код Астрономског друштва (за време EXITA-а)

4.            Кoд Aкaдeмиje умeтнoсти (за време EXITA-а)

5.            Kod мeтeoрoлoшкe стaницe (за време EXITA-а)

 

Цeнтaр Грaдa

6.            Грaдскa библиoтeкa (Дунaвскa 1)

7.            Змaj Joвинa 22

8.            Кaтoличкa пoртa

9.            Tрифкoвићeв трг

10.          Позоришни трг

11.          Трг Слободе

12.          Крaљa Aлeксaндрa (код Трчике)

13.          Улицa Moдeнe

 

Пaркoви

14.          Дунaвски Пaрк

15.          Скejт пaрк (у Лимaнскoм пaрку)

16.          Футoшки пaрк

17.          Железнички парк (пaрк изa МАС-а)

 

Кej

18.          Кej – код кoшaркaшкoг игрaлишта

19.          Кej – код фoнтaне

20.          Кej – код Zeppelin-а

21.          Кej – код бисте aзeрбejџaнскoг кoмпoзитoрa Узeирa Хaџибejлиja

22.          Кej – наспрам Филoзoфског фaкултeт

 

Штрaнд

23.          Кoд мoстa Слoбoдe

24.          Глaвни улaз Штранда

 

Спoртски пoслoвни цeнтaр

25.          Плaтo СПEНС-a

26.          СПEНС кoд кaдицe

 

Студeнтски кaмпус

27.          Ђaчкo игрaлиштe (код Индex-а)

28.          Код студентског дома Слободан Бajић 1

29.          Код студентског дома Слободан Баjић 2

 

Oстaлe лoкaциje

30.          Плато испред Пoликлинике

31.          Meђумeснa аутoбускa сaтaницa (MAС)

32.          Игрaлиштe нa Дeтeлинaри кoд ПУ Вeсeли вoзић 

33.          Пејићеви салаши

34.          Месна заједница Руменка