INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC Február 2023

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Február 2023 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 180.143 účtov pre bytové priestory a 11.126  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 02/2022 do 12/2022 a pre obchodné priestory od 02/2020 do 12/2022.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 219 (1392 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.